Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "capture" in Nederlands

Suggesties

187
57
It could help to capture a killer.
Het zou kunnen helpen om een moordenaar te vangen.
Early, to capture the magic moment.
Zo vroeg, ja, om het magische moment te vangen.
You can look at someone and capture them on canvas.
Jij kan iemand aankijken en ze vastleggen op canvas.
I wish only to capture you in print.
Ik wil alleen je vastleggen op een foto.
Schooling the kids on capture the flag.
De kinderen les geven over hoe ze de vlag moesten veroveren.
The operation to capture Jack Bauer was unsuccessful.
De operatie om Jack Bauer te vangen is niet gelukt.
You came here to capture me.
Je bent hierheen gekomen om mij te vangen.
Most spiders capture their prey in a web.
De meeste spinnen vangen hun prooi in een web.
Prepare them to capture the princess and cut them all.
We moeten de prinses vangen en ze allemaal knippen.
Fishermen are rewarded for every deserter they capture.
Vissers worden beloond voor elke deserteur die ze vangen.
They capture one moment in time to perfection.
Ze vangen één moment in de tijd tot in de perfectie.
There are collectors who capture sharks out of the ocean.
Er zijn verzamelaars, die haaien uit de oceaan vangen.
Don't attempt to capture it yourself.
Probeer 't niet te vangen.
Maybe they want to capture us, then torture us to death.
Misschien willen ze ons vangen en dan doodmartelen.
I just wanted to capture her light.
Ik wilde alleen haar licht vangen.
They can capture the soul and take control of the flesh.
Ze kunnen je ziel vangen en bezit nemen van het vlees.
We want to capture that on our monitors.
Huilen. Wij willen dat vastleggen op onze apparatuur.
To capture runaway slaves and sell them back to their rightful owners.
Om ontsnapte slaven te vangen om ze weer aan hun rechtmatige eigenaars te verkopen.
Commander, engage the subject with intent to capture.
Commandant, achter'm aan om'm te vangen.
They leave the closed cities to capture vampires.
Ze verlaten de afgesloten steden om vampiers te vangen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5047. Exact: 5047. Verstreken tijd: 100 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo