Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: fetch me
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "fetch" in Nederlands

Suggesties

266
go fetch 163
Better fetch everything he asked for.
Het is daarom beter alles te halen waarom hij vroeg.
Narcisse will order Balfont to fetch Montgomery.
Narcisse zal Balfont opdragen om Montgomery op te halen.
Could not fetch the homepage data.
Kon de gegevens van de webpagina niet ophalen.
I might pop home and fetch the wife and kids.
Ik ga thuis m'n vrouw en kinderen ophalen.
In today's market at auction it could fetch $6 million.
Op de hedendaagse markt, op een veiling, zou het kunnen... 6 miljoen dollar opbrengen.
Well, I could try and fetch him.
Nou, ik zou kunnen proberen om hem te halen.
Just go and fetch him up, please.
Ga hem nu maar halen, alstublieft.
She'll fetch it for us.
Ze zal het wel halen voor ons.
No, he went back to fetch you.
Nee, hij ging terug om je op te halen.
We'll be happy to fetch them with you.
Zodra wij hier klaar zijn, zullen wij ze voor u halen.
George, please go and fetch another uniform.
George, ga een ander uniform halen.
Mr Tesla, stay here, I'll fetch the Inspector.
Mijnheer Tesla, Blijf hier, ik zal de inspecteur ophalen.
It's time to go fetch Candace.
Het is tijd om Candace op te halen.
Maybe you should fetch someone with a ladder.
Misschien moet je iemand gaan halen met een ladder.
Come on, we'll fetch them together.
Kom op, we zullen ze samen halen.
John is just gone to fetch my brother.
Hé? John is mijn broer gaan halen.
TWA came by to fetch a suitcase.
TWA kwam 'n koffer ophalen.
Master sent me running to fetch you, said no time should be wasted.
De Meester heeft mij gestuurd om je te halen... en zei, dat er geen tijd mocht worden verspild.
Frank said I had to fetch you.
Frank zei dat ik je moest halen.
Anyway, I wanted to go and fetch his ashes, but Kaoru insisted on going alone.
Hoe dan ook, toen ik van plan was om zijn as op te halen... zei Kaoru dat ze alleen wou gaan.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2752. Exact: 2752. Verstreken tijd: 85 ms.

go fetch 163

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo