Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "proportion" in Nederlands

Suggesties

I will blow this guy in any proportion I like.
Ik zal waaien deze kerel in ieder deel ik graag.
As my fellow Members have said, a significant proportion of the loans are for supporting SMEs.
Zoals mijn collega's al hebben gezegd, is een belangrijk deel van de leningen gericht op ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen.
Leverage is the proportion of assets financed by equity.
De hefboom is het aandeel van door eigen vermogen gefinancierde activa.
The shares are currently run by, but the proportion does not.
De aandelen draaien door op dit moment, maar welk aandeel doet dat niet.
Because it will reduce the proportion of my life that I spend feeling utterly miserable.
Omdat het de verhouding zal verminderen dat ik besteed aan het mij volkomen ellendig voelen in mijn leven.
A few household chemicals in the proper proportion.
Huishoudelijke chemicaliën in de juiste verhouding.
Three triangular scars behind the right ear in perfect proportion.
Drie driehoekige littekens achter het rechteroor in perfecte verhouding.
There is no truth, they try the proportion to kill.
Er is niets van waar, ze proberen het aandeel om zeep te helpen.
The proportion of freight carried by rail continues to decline.
Het aandeel van het goederenvervoer via het spoor loopt nog voortdurend terug.
We need to increase the proportion of renewable energies in all Member States as rapidly as possible.
In alle lidstaten moet het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen zo snel mogelijk worden verhoogd.
Only a small proportion lives strictly planktonic.
Slechts een klein deel leeft strikt planktonisch.
Only a small proportion of these strategies proposed actions to promote healthier diets and physical activity.
Slechts een klein deel bevatte ook acties om gezondere voeding en lichaamsbeweging te bevorderen.
Our product contains purely natural ingredients blended together in a specific proportion.
Ons product bevat louter natuurlijke ingrediënten met elkaar vermengd in een bepaalde verhouding.
This moves the proportion in favour of anabolic characters with less androgenic results.
Dit verschuift de verhouding ten gunste van anabole karakters met minder androgene effecten.
It contains a substantial proportion of immunoglobulin that stimulates the immune response of the animal.
Het bevat een behoorlijk aandeel immunoglobulinen, die de immuunrespons van het dier stimuleren.
Miraculously living organisms manage to absorb a higher proportion of lighter isotope than the heavier one.
Wonderbaarlijk het leven slagen de organismen erin om een hoger deel van lichtere isotoop te absorberen dan zwaardere.
Price and quality are perfectly in proportion with each other.
Prijs en kwaliteit liggen prima in verhouding met mekaar.
Take all your micronutrients in the right proportion.
Nemen van de micronutriënten in de juiste verhouding.
Suppose the proportion of tagged specimens in the second sample was ten percent.
Veronderstel het aandeel geëtiketteerdek specimens in de tweede steekproef tien percenten was.
The largest proportion of these immigrated cells form a third germinal layer, the intraembryonic mesoblast 6.
Het grootste deel van deze geïmmigreerde cellen vormen een derde kiemlaag, het intra-embryonale mesoblast 6.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5691. Exact: 5691. Verstreken tijd: 177 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo