Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "reverse" in Nederlands

Suggesties

886
101
100
68
I'm retarded about reverse osmosis.
Ik ben echt achterlijk op gebied van omgekeerde osmose.
Look into getting an FHA reverse mortgage.
Kijk in het krijgen van een FHA omgekeerde hypotheek.
Application of air/water cleaning to control reverse osmosis fouling.
Het toepassen van lucht/water spoeling om omgekeerde osmose vervuiling te beheersen.
The Commission supports reverse qualified majority voting.
De Commissie steunt de stemming met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid.
The courts agree affirmative action is reverse racism.
De rechtbank is het er mee eens positieve actie is omgekeerde racisme.
This pathetic attempt at reverse psychology is beneath you.
Frasier, deze zielige poging van omgekeerde psychologie is ver onder je nivo.
Or maybe the reverse is true.
Of misschien is de waarheid net het omgekeerde.
That's the reverse of my zinger from before.
Dat is het omgekeerde van mijn opmerking eerder.
I have a reverse directory for that phone number.
Ik heb een omgekeerde directory voor dat telefoonnummer.
I fear the reverse may be true.
Ik vrees dat het omgekeerde waar is.
Your Honor, we would like to submit an amended filing for a reverse adult adoption.
Edelachtbare, we willen graag een wijziging indienen voor een omgekeerde adoptie.
(Laughs) Well, you can do a reverse image search.
Nou, je kunt een omgekeerde afbeelding zoeken.
We take your picks we reverse everything.
We doen het omgekeerde van wat jij kiest.
Tracing the data packet... forcing a reverse IP reveal.
Ik spoor het datapakket op... forceer een omgekeerde IP bekendmaking.
It's like a reverse cow birth.
Het is als een omgekeerde koeiengeboorte.
I need you to do a reverse look-up. 310-555-1212.
Ik wil dat je een omgekeerde zoekopdracht doet 310-555-1212.
That is reverse psychology, so you just reversed it, so now it's reverse, reverse, which is just psychology.
Dat is omgekeerde psychologie, en jij hebt het net omgekeerd, dus nu is het omgekeerde, omgekeerde, wat gewoon psychologie is.
Earth was guided into reverse orbits, kept in reverse as if in normal orbits, and guided out of the reverse orbits without a trace.
De aarde werd geleid in omgekeerde banen, gehouden in omgekeerde alsof in normale banen, en werd werd geleid uit de omgekeerde banen zonder een spoor.
In a reverse orbit the zodiac is in reverse and the background stars to the planets are in reverse, otherwise, no change.
In een omgekeerde baan is de dierenriem in omgekeerde en de achtergrondsterren aan de planeten zijn in omgekeerde, anders, geen verandering.
It's like a divorce in reverse.
Het is net als een echtscheiding maar dan in omgekeerde richting.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4142. Exact: 4142. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo