Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: vote in the final vote
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vote" in Nederlands

Suggesties

This will be the vote to commence military intervention.
Dat wordt de stemming, om een militaire interventie te starten.
The chairman has called for an emergency vote.
De voorzitter heeft ons bijeen geroepen voor een onverwachte stemming.
Five Republicans makes you the deciding vote.
Vijf Republikeinen, dan heeft u de beslissende stem.
Falcone cannot afford to lose that vote.
Falcone kan het zich niet veroorloven om een stem te verliezen.
Our vote reflected our political orientation.
De uitslag van de stemming in de eerste lezing weerspiegelt onze politieke opties.
The Commission cannot ignore this vote.
De Commissie moet rekening houden met deze stemming.
Dooku promised he would stop this vote.
Dooku heeft beloofd dat hij deze stemming zou tegenhouden.
Pending further clarification, we therefore abstain from the vote.
In afwachting van meer duidelijkheid hierover onthouden wij ons derhalve van stemming.
We stand by the split vote.
Wij houden vast aan de stemming in onderdelen.
Nobody had therefore prepared for the vote properly.
Dus niemand had zich echt goed voorbereid op die stemming.
They deserve strong support from Parliament at the vote tomorrow.
Zij verdienen het om morgen bij de stemming grote steun van ons Parlement te krijgen.
Mr President, tomorrow's vote is of historic importance.
Mijnheer de Voorzitter, de stemming van morgen is van historische betekenis.
Marco Cappato spoke before the vote.
Marco Cappato voerde het woord vóór de stemming.
I hereby request an individual vote.
Ik zou dan ook om een hoofdelijke stemming willen vragen.
That requires a solemn vote by Parliament.
Daarvoor is een officiële stemming van ons Parlement nodig.
That is the reasoning behind my vote.
Dit zijn de redenen die bij het uitbrengen van mijn stem doorslaggevend zijn geweest.
These points will determine my vote.
Mijn stem is dan ook het logische gevolg van deze opmerkingen.
That involves careful preparation for the vote.
Dat betekent dat de stemming goed moet worden geregeld.
It therefore appears as a vote without debate.
Het punt blijkt echter op de agenda van vandaag ingeschreven te zijn als stemming zonder debat.
My vote agrees with the opinions expressed yesterday.
Ik blijf bij de argumenten die ik gisteren heb aangevoerd ter verklaring van mijn stem.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 29518. Exact: 29518. Verstreken tijd: 165 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo