Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "about" in Nederlands

Suggesties

+10k
+10k
+10k
talk about +10k
+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
These stances should last about five seconds and can have about ten repetitions.
Deze standpunten moeten duren ongeveer vijf seconden en kan ongeveer tien herhalingen.
Educational scientist Karen Stegers-Jager about about segregation and diversity at the...
Onderwijskundige Karen Stegers-Jager over segregatie en diversiteit op de universiteit.
It was about tribe, about race, about myth, about blood, about territory, about soil.
Het ging over klasse, over ras, over mythe, over bloed, over het grondgebied, over de bodem.
Hernando can talk about football, about wrestling, about paintings, with such a passionate love.
Hernando kan met zoveel passie over voetbal, worstelen en schilderijen praten.
Thinking about disturbance of equilibrium and about development means thinking about cyclic processes.
Nadenken over verstoring van evenwicht en over ontwikkeling betekent nadenken over cyclische processen.
A realisation about themselves, about nature, about the divine.
Een realisatie over zichzelf, over de natuur, over het goddelijke.
And I started thinking about my his attitude about... about weakness.
Ik dacht na over m'n vader en z'n houding ten opzichte van zwakheid.
They worry about globalisation, about job security, about pensions, about living standards.
Zij maken zich zorgen over globalisering, over de zekerheid van de werkgelegenheid, over de pensioenen, over de levensstandaard.
So before you lie about lying about lying about lying about lying...
Voor je liegt over dat je loog dat je loog dat je loog dat je had gelogen...
He knows all about poisons and nothing about gardening.
Hij weet alles over giftige planten maar niets over tuinieren.
I'm sorry about telling him about the Jillian thing.
Het spijt me dat ik hem vertelde over het Jillian ding.
I start to see what it is about Connie that Amanda had raved about.
Ik begin te begrijpen wat er aan Connie is, waar Amanda zo lyrisch over was.
So now you can stop worrying about prophecies and start thinking about your future.
Dus je kunt nu stoppen met je zorgen maken over profetieën... en denken aan onze toekomst.
She talked about her husband, about being faithful to the dead.
Ze sprak over haar man, van getrouwheid tegenover de doden.
Talk about the idea nobody has thought about yet.
Praten over 't idee waaraan nog niemand heeft gedacht.
He obsesses about presidents the way other boys obsess about dinosaurs.
Hij is geobsedeerd in presidenten, net zoals andere jongens dat zijn voor dinosaurussen.
Brady told about you calling about Mama.
Brady zei, dat je hem gebeld had, over mama.
It was about finding a guitar that said something about Harold.
Het ging om het vinden van een gitaar die iets zei over Harold.
I've been collecting Internet posts about the streak sightings, and writing about them.
Ik verzamel internetberichten over waarnemingen van de Streep en schrijf erover.
Thinking about all you care about.
En nadenkt over het enige wat jij wilt.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 577544. Exact: 577544. Verstreken tijd: 1004 ms.

talk about +10k

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo