Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "over" in Engels

Suggesties

+10k
over deze +10k
gaat over 9780
iets over 8587
7819
debat over 6069
Het gaat over het zoeken, over ontdekken, over nieuwe producten, over nieuwe gaat over grenzen verleggen.
It's about search, it's about discovery, it's about new products, it's about new's about changing our frontiers.
Het ging over klasse, over ras, over mythe, over bloed, over het grondgebied, over de bodem.
It was about tribe, about race, about myth, about blood, about territory, about soil.
Plotseling struikel ik over schreeuwende mensen.
All of a sudden, I'm tripping over people screaming.
Er staat niets over techniek, over structuur over intentie.
There's nothing in here about technique, about structure about intention.
Ze wist alles over mij, over m'n leven en over m'n vrienden.
I know that she had reams of information about me and about my life and about the people that were close to me.
Ik luister niet naar geklets over dromen... over speciale gevoelens, over voorspellingen.
I don't want to listen to anything about dreams, about special feelings, about predictions.
Nadenken over verstoring van evenwicht en over ontwikkeling betekent nadenken over cyclische processen.
Thinking about disturbance of equilibrium and about development means thinking about cyclic processes.
Vier mei gaat over kwetsbaar, over weerloos, over een weergaloze uitdaging.
The fourth of May is about vulnerability, about defenceless, about an unparalleled challenge.
Deze vergadering gaat over helen, over verzoening... over het aanvaarden van verantwoordelijkheid.
This meeting is about healing, it is about redemption... about accepting responsibility and making amends.
Hij weet alles over giftige planten maar niets over tuinieren.
He knows all about poisons and nothing about gardening.
Ze verborg iets over haar zelf of over het verleden.
I think she was hiding something about herself or about her past.
Dit is een episch avontuur over rijken vechten over magische kruiden.
This is an epic adventure about empires battling over a magical spice.
Ik heb geen mening over de politie, over theologie.
I have relatively uninformed opinions about the police force, about theology.
Begon over een vergezocht verhaal over mishandeling.
Began to spin some far-fetched tale about his mistreatment.
Je wilde niet over zelfmoord over gevoelens.
We established in our last visit that it wasn't to talk about suicide.
Hyperion belt over vijf minuten over een boekdeal.
Hyperion is calling about a book deal in five minutes.
Wij beschikken dus over standaardinformatie over geharmoniseerde maatregelen.
We therefore have at our disposal standardised information on harmonised measures.
We discussiëren over een richtlijn over patiëntenmobiliteit, niet over gezondheidszorg.
We are discussing a directive on patient mobility, not on health services.
Geld over substantie, uiterlijk over ziel, beschaving over principe.
Money more than character, beauty more than soul chivalry more what principles.
Ik heb nu de controle over jouw computer en over vijf minuten ook over Rubicon.
Your system is now under my control, just like Rubicon will be in the next 5 minutes.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 903171. Exact: 903171. Verstreken tijd: 615 ms.

over deze +10k
gaat over 9780
iets over 8587
debat over 6069

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo