Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "grasp" in Nederlands

Suggesties

A responsible parent who wants their child to grasp reality.
Een verantwoordelijke ouder, die zijn kind de realiteit wil laten begrijpen.
I'm starting to get a grasp on your corporation.
Ik begin te begrijpen hoe jullie bedrijf werkt.
The Ring of Power within my grasp.
De Ring van Macht voor het grijpen.
Those that survive must now grasp the opportunity to prosper from life-giving waters.
Zij die overleven... moeten nu de kans grijpen om te gedijen... door het leven schenkende water.
It's hard to grasp it all.
Het is moeilijk te bevatten allemaal.
She does not seem to grasp the laundry arrangements here.
Ze lijkt niet de wasgoed afspraken hier te begrijpen.
You must have a very thin grasp on reality.
Je moet wel erg weinig van de realiteit begrijpen.
What you fail to grasp is that economics and politics cannot be separated.
Wat je maar niet wilt begrijpen is dat de economie en de politiek niet gescheiden kunnen worden.
I'm only trying to grasp what...
Ik probeer het alleen maar te begrijpen, wat...
Majungasaurus has short arms and can't grasp.
Majungasaurus heeft korte voorpoten en kan niet grijpen.
And when your fingers grasp those shiny, new bags...
En als je vingers die glanzende nieuwe tassen grijpen...
And we grasp at the stars, straightening, to grasp the stars.
En we grijpen naar de sterren, strekken, naar de sterren grijpen.
Marek is further from your grasp.
Met elk moment dat voorbij gaat, geraakt Marek verder van jouw greep.
It cannot grasp the whole but only parts.
Het intellect kan het geheel niet begrijpen, maar enkel de delen.
I grasp that the constitution demands an heir.
Ik begrijp dat volgens de grondwet een opvolger is vereist.
Redemption... is within your grasp.
Jullie verlossing... is binnen bereik.
Hammond's reach exceeded his grasp.
Hammond ging te ver, ik doe dat niet.
And answers are within our grasp.
En antwoorden liggen binnen ons bereik.
His grasp on the truth was never very secure.
Hij nam het niet zo nauw met de waarheid.
I love your grasp of the material.
Jouw kennis van de stof vind ik geweldig.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2141. Exact: 2141. Verstreken tijd: 176 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo