Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to remove
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "remove" in Nederlands

Suggesties

4790
It can remove many strange prejudice and oppression in society.
Het kan vele vreemde vooroordelen en onderdrukking te verwijderen in de samenleving.
Note: You can remove specific regions by clicking.
Opgelet: U kunt specifieke gebieden verwijderen door te klikken op.
First you must remove the lids.
Eerst moet je de deksels er af halen.
You must disarm and remove them.
Jullie moeten ze allemaal onschadelijk maken en weghalen.
Deactivating an entry will remove its associated amount from the summary.
Het deactiveren van een entry zal het bijbehorende bedrag uit de samenvatting verwijderen.
Helps remove a virus from your computer.
Helpt bij het verwijderen van een virus van uw computer.
BackgammonMasters reserves the sole right to add or remove currencies available.
BackgammonMasters behoudt zich het enige recht voor beschikbare muntsoorten toe te voegen of te verwijderen.
After cleansing thoroughly remove remains with water.
Na het reinigen grondig te verwijderen blijft met water.
Formulated to quickly and effectively remove contamination after welding.
Voor het snel en doeltreffend verwijderen van vloeimiddelresten na het solderen.
Disable and remove Iminent from the list.
2. Uitschakelen en verwijderen van Iminent uit de lijst.
In particular remove any cigarette smell.
In het bijzonder verwijderen die geur van sigaretten.
Cannot remove transaction that references a closed account.
Kan geen transactie verwijderen die verwijst naar een gesloten rekening.
Click to select and remove installed templates.
Klik voor het selecteren en verwijderen van geïnstalleerde sjablonen.
First Napaloni must remove his troops.
Maar eerst zal Napaloni zijn troepen moeten verwijderen.
Sometimes you just remove the thorn.
Soms hoef je alleen de doorn te verwijderen.
We can remove your spleen tonight laparoscopically.
We kunnen vanavond jouw milt via een kijkoperatie verwijderen.
Help me remove the necrotic tissue.
Help me om het necrotisch weefsel te verwijderen.
And three: Surgically remove it.
Of ik kan hem operatief verwijderen.
I will remove it that fossil fuels are unsustainable.
Ik zal dat deel over fossiele brandstoffen niet duurzaam zijn verwijderen.
You should remove the crusts, like in the Ritz.
Je moet de korsten verwijderen, zoals in het Ritz.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10569. Exact: 10569. Verstreken tijd: 116 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo