Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "take" in Nederlands

Suggesties

+10k
+10k
+10k
i'll take +10k
gonna take +10k
9139
shall take 7088
just take 6908
Anyone this good would take credit.
Iemand zo goed zou er krediet voor nemen.
I think we farewell should take.
Ik denk, dat we afscheid moeten nemen.
You take Turner to the courthouse.
Luister. Jullie brengen Turner naar de rechtbank.
I'll take Pauline home later.
Ik zal Pauline thuis brengen als ze weer rustig is.
Americans take your money without mentioning the risks.
Amerikanen nemen uw geld aan zonder de risico's te vermelden.
Most people take advice from their lawyers.
De meesten nemen het advies aan van hun advocaat.
Hamish tends to take over when something goes viral.
Hamish heeft de neiging om het over te nemen, wanneer iets viraal wordt.
I intend to take my rightful place.
Ik ben van plan om mijn mijn plaats die mij toebehoort in te nemen.
No-one's allowed to take anything outside.
Niemand heeft toestemming iets mee naar buiten te nemen.
When they come to take the station...
Wanneer ze komen om het station over te nemen...
Enough for you to take to Barcelona.
Genoeg zodat je er mee kan nemen naar Barcelona.
Some parents never take their children anywhere.
Sommige ouders nemen hun kinderen nergens mee naar toe.
We asked him to take us here.
Wij hebben gevraagd aan hem om ons hiernaar toe te brengen.
The scan will take about ten minutes.
De scan zal ongeveer tien minuten in beslag nemen.
He told me to take you inside.
Hij vroeg me je mee naar binnen te nemen zodat je niet hoefde te wachten.
Galapagos Island things you take off your body.
Galapagos eilanden, dingen die je van je lichaam neemt.
You take them and nothing happens.
Je neemt ze en dan gebeurt er niets.
Whoever shot you would take their bullet back.
Degene die jou geschoten heeft komt zelf zijn kogel halen.
There's endless possibilities, countless paths to take.
Er zijn eindeloze mogelijkheden en ontelbare wegen om in te gaan.
A gift some take for granted.
Sommige vinden het vanzelfsprekend, maar het is een wonder.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 325658. Exact: 325658. Verstreken tijd: 533 ms.

i'll take +10k
gonna take +10k
shall take 7088
just take 6908

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo