Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: valid for
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "valid" in Nederlands

Suggesties

I believe that his wisdom still valid.
Ik geloof dat zijn wijsheid nog steeds geldig is.
Prices valid from 1 February 2013.
Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 februari 2013.
Some products available in our pharmacy require a valid prescription.
Voor sommige producten die wij beschikbaar hebben in onze apotheek moet u een geldig recept hebben.
Offer is valid till December 52009.
Aanbieding geldig tot en met 5 december 2009.
Offer is valid till January 152009.
Aanbieding geldig tot en met 15 januari 2009.
A valid email address is important for further contact.
Een geldig e-mail adres is belangrijk voor contact in de toekomst.
In theory these representations are equally valid.
In theorie zijn al deze wijzen van aanduiden even geldig.
Those criteria are valid until 31 August 2011.
Deze criteria zijn geldig tot en met 31 augustus 2011.
Please select a valid backup path.
Selecteer a.u.b. een geldig pad voor de reservekopie.
No valid file was found for printing. Operation aborted.
Er werd geen geldig bestand gevonden om af te drukken. De operatie is afgebroken.
Bids will be valid until 31.12.2007.
De offertes zijn geldig tot 30 november 2006.
Most of these proposals are still valid.
De meeste van deze voorstellen zijn nog steeds geldig.
I have a valid Florida license.
Ik heb een geldig rijbewijs van Florida.
Here... valid on 13 August.
Kijk, geldig op 13 augustus.
Luckily, my credit card was still technically valid.
Gelukkig was mijn credit card technisch gezien nog geldig.
It's probably valid as a provisional will.
Het is waarschijnlijk geldig als een voorlopig testament.
Sorry, Leo, it looks valid.
Sorry, Leo, het lijkt me geldig.
The macro-pattern is persistent, statistically valid.
Het macropatroon is persistent, statistisch geldig.
I hope you have a valid serial number for me.
Hopelijk heb je een geldig serienummer voor me.
A valid passport or current identity card, for Dutch a driving license is a valid form of ID within its borders.
Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart, voor Nederlanders geldt dat een rijbewijs ook een geldig legitimatiebewijs is binnen de landsgrenzen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 8862. Exact: 8862. Verstreken tijd: 367 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo