Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "think" in Nederlands

Suggesties

+10k
+10k
8236
6904
If you met Victor, you might think differently.
Als u Victor had ontmoet, zou u er misschien anders over denken.
They will think that I forgot.
Ze zullen denken dat ik het vergeten ben.
Freaky-assed mutant rabbit will think twice before attacking you again.
Vreemde mutant konijnen zullen wel twee nadenken voordat ze je weer aanvallen.
I think this crisis parallels that in nature.
Ik denk dat deze crisis parallel loopt aan die in de natuur.
I think your playing looks much better.
Ik denk dat je spel er een stuk beter uit ziet.
I think he'd be gold as part of the decoy unit.
Als ik deze man kan overtuigen om mee te komen denk ik, dat hij goud waard is als onderdeel van het namaak team.
I think you found the wrong Crocker.
Ik denk dat je de verkeerde Crocker gevonden hebt.
I think we might be friends.
Onder andere omstandigheden hadden we vrienden kunnen zijn.
Now I think nothing really ends.
Nu denk ik dat nergens echt een eind aan komt.
I think our generation catastrophically misunderstands that.
Ik denk dat onze generatie dat catastrofaal niet begrijpt.
You think what happened was unimportant.
Je denkt dat wat gebeurd is onbelangrijk is.
You think something was decomposing down there.
Je denkt dat er iets aan het ontbinden was daar beneden.
You think they could build something else.
Je zou... zeggen dat ze wel iets anders konden bouwen.
I still think this is suicide.
Ik denk nog steeds dat het zelfmoord is.
Still I think your experience was scarier.
Ik denk nog steeds dat jou ervaring enger was.
Just at least think it through.
Gewoon op zijn minst denken dat het door.
I think my attorney made the reservations.
Ik denk dat mijn advocaat de reserveringen heeft gemaakt.
They think we betrayed a friend.
Zij denken dat we een vriend hebben verraden.
I think we should decide together.
Ik denk dat we dat samen moeten beslissen.
I think we followed a false lead.
Ik denk dat we een verkeerde aanwijzing hebben gevolgd.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 466717. Exact: 466717. Verstreken tijd: 609 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo