Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "vinden" in Engels

Suggesties

Ondertussen moeten wij die slang vinden.
In the meantime, we need to find that snake.
Excellentie, we kunnen niets verdachts vinden.
Your Excellency, we are unable to find anything suspicious.
We kunnen wel iets minder lichamelijks vinden.
I mean, we can find something a little less physical.
Silas gebruikt gedachtebeheersing om Katherine te vinden.
Silas is using his mind control to find Katherine.
Wilfred is meestal moeilijk te vinden.
So Wilfred can be rather difficult to find.
Misschien vinden we door de nieuwe slachtoffers een verband.
Maybe with the new d.O.A., we can find some sort of connection.
We konden zelfs Tattoo niet vinden.
We weren't even able to find Tattoo.
Sommige mensen kunnen dit beledigend vinden.
There are some people that might find that offensive.
Maar we vinden 'n bloeiende maatschappij.
Instead, we find a living, thriving society.
M'n zoon mocht dit niet vinden.
Bad joke, I didn't want my son to find it.
Ik moet gronden vinden voor wraking.
I just need to find grounds for a mistrial.
Ik zal een veilige landingsplaats vinden.
I'll find you a safe landing site.
Wij hebben een bruiloftspartij te vinden.
We've got a wedding party to find.
Eerst hoopte ik dat een tegengif kon vinden.
At first, I was hoping that I could find a cure for the poison.
Ze kunnen je hier niet vinden.
Now, there's no way that they can find you here.
Misschien kunnen ze daarom Geoff nergens vinden.
Maybe that's why they can't find Geoff anywhere.
Ik wil die rol ook vinden.
NECK CLICKS Look, I want to find this scroll, as well.
Sommigen zullen wisselen tot ze een vaste kazerne vinden.
Some of you will be floating until they can find a permanent home.
Een bloemist konden we niet vinden.
We tried to find a flower shop, but we couldn't.
Daarvoor moet je het Boek der Bladeren vinden.
For those, you will need to find the Book of Leaves.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 171902. Exact: 171902. Verstreken tijd: 246 ms.

vinden dat 4030
erg vinden 1373

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo