Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "trial" in Nederlands

Suggesties

1006
860
669
451
292
229
116
This trial is unprecedented in our history.
Dit proces is ongekend in de geschiedenis van ons land.
Imagine the spectacle of her trial.
Stel u het spektakel van haar proces voor.
Cheryl Andrews was arrested in Germany and released before trial.
Cheryl Andrews is gearresteerd in Duitsland... en vrijgelaten voor de rechtszaak.
The trial is set for tomorrow morning.
Ik dacht dat u wel wilde weten dat de rechtszaak morgenochtend plaats zal vinden.
In this controlled trial participants received daily Sativex or placebo.
In dit gecontroleerde onderzoek kregen de deelnemers dagelijks sativex of een placebo.
Let's avoid a messy trial.
Laten we een rommelige rechtszaak proberen te vermijden.
We argue that bail be denied pending trial.
We stellen dat borgtocht worden ontzegd, in afwachting van het proces.
You never claimed innocence during your trial.
Je hebt nooit je onschuld opgeëist tijdens je rechtszaak.
This trial will yield new information about that murder.
Deze rechtszaak zal nieuw informatie naar voren brengen over die moord.
Haven't seen you since the trial.
Ik heb je sinds de rechtszaak niet meer gesproken.
Save your showboating for the jury trial.
Bewaar uw theater voor de rechtszaak met de jury.
Remanded to Barlinnie pending trial, sir.
Terug naar Barlinnie in afwachting van het proces, meneer.
He was not allowed a proper defence at the trial.
Het werd hem tijdens het proces onmogelijk gemaakt zich op een fatsoenlijke manier te verdedigen.
These recordings were used in Terrences trial.
Deze opnames zijn tijdens het proces van Terrence gebruikt.
Unfortunately, 4 days into the trial...
Helaas, op de vierde dag van het proces...
Defense got the trial delayed another week.
De verdediging is er ingeslaagd het proces met een week te vertragen.
He was our prisoner, awaiting trial.
Hij was onze gevangene en wachtte op een proces.
A second trial contravenes all legal principles.
Een tweede rechtszaak is in strijd met alle rechtsbeginselen.
A trial helps everybody understand what happened and why.
Een rechtszaak helpt iedereen om te begrijpen wat er gebeurde en waarom.
My firm was retained to handle the trial.
Mijn kantoor is ingeschakeld om het proces af te handelen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 13565. Exact: 13565. Verstreken tijd: 172 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo