Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ability" in Nederlands

Suggesties

The ability to bully those weaker than you.
Het vermogen om degenen te pesten, die zwakker zijn dan jezelf.
Your ability to lead is weakening.
Jouw vermogen om te leiden is aan het verzwakken.
Having the ability to remotely collect intel.
De mogelijkheid hebben om van op afstand informatie in te winnen.
Your circulatory systems developed the ability to filter radiation.
Jullie circuleringssystemen hebben de mogelijkheid gecreëerd om de straling te filteren.
One beyond our ability to comprehend.
Eén verder dan wat we in staat zijn te begrijpen.
Your ability to reason was compromised.
Je vermogen om normaal na te denken was in het gedrang.
Its ability to adopt human form.
Zijn vermogen om een menselijke vorm aan te nemen.
The ability to breathe poisonous atmospheres...
Het vermogen om giftige atmosfeer in te ademen.
His ability to assess this situation is highly questionable.
Zijn vermogen om deze situatie in te schatten is erg twijfelachtig.
Nothing to suggest a metamorphic ability.
Niets verwijst naar het vermogen om van gedaante te veranderen.
Reading comprehension: the ability to understand and handle written texts.
Begrijpend lezen: het vermogen om geschreven teksten te begrijpen en te verwerken.
Puzzle games perfectly develop the ability to think.
Puzzel spellen perfect ontwikkelen van het vermogen om te denken.
Sixth is rapid ability to analyze data.
De zesde is het vermogen om vlot gegevens te analyseren.
Supports the body's natural ability in fighting free radicals.
Ondersteunt het lichaam het natuurlijke vermogen in de strijd tegen vrije radicalen.
The loadable module does have logging ability compiled in.
In de laadbare module zit de mogelijkheid om te loggen gecompileerd.
There is enormous power without reducing drive ability.
Er is enorme macht zonder vermindering van het vermogen rijden.
Drinking the juice could also help boost cognitive ability.
Het drinken van het sap kan ook helpen stimuleren cognitieve vermogen.
Every country has the ability to produce biodiesel.
Elk land heeft de mogelijkheid om de productie van biodiesel.
Administrators have the ability to enable or disable BBCode.
Beheerders hebben de mogelijkheid om BBCode in of uit te schakelen.
An unmistakable ability to enjoy each moment.
2. Een onmiskenbaar vermogen om van elk moment te genieten.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 17209. Exact: 17209. Verstreken tijd: 108 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo