Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "catch" in Nederlands

Suggesties

3420
1159
427
377
Or catch the murderer cleaning himself up.
Of de moordenaar vangen terwijl hij zich toonbaar maakt.
To catch someone as smart as you...
Om een sluw iemand als u te vangen, had ik bijzonder aas nodig.
Because he wanted to catch me out.
Waarom sprak hij jou er niet op aan? - Omdat hij me wilde betrappen.
They're here to help catch the vigilante.
Ze zijn hier om te helpen bij het vangen van de vigilante.
We built traps to catch the Heffalump.
We bouwen een val om een Lollifant te vangen.
He helped us catch the killer.
Hij heeft ons geholpen een moordenaar te vangen.
Use one enigmatic criminal to catch another.
Gebruik de ene raadselachtige crimineel om de andere te vangen.
Those hooks were meant to catch sharks.
Die haken waren bedoeld om haaien mee te vangen.
Maybe I should catch this thing.
Misschien moet ik dit ding op te vangen.
You'll never catch anything with that primitive technology.
Oh... Je zult nooit iets vangen met zo'n primitieve technologie.
It could help catch your murderer.
Het kan helpen om je moordenaar te vangen.
Unless someone was prepared to catch it.
Tenzij iemand erop voor- bereid was het te vangen.
Except it's catch and release.
Behalve dat het vangen en weer vrijlaten is.
We catch my rebels, we catch his Jedi.
Als we mijn rebellen vangen, vangen we zijn Jedi.
Fish, fish, fish... catch giant trout, catch giant trout, catch giant trout (and lost sometimes even play).
Vissen, vissen, vissen... reuze forel vangen, reuze forel vangen, reuze forel vangen (en soms ook eens kwijt spelen).
Pulled out the first fish and the desire to catch and catch.
Trok de eerste vis en de wens om te vangen en op te vangen.
If I could catch him, I can catch Walter.
Als ik hem kon vangen, kan ik Walter zeker vangen.
Evidence that could help you catch whoever killed Cutler.
Bewijs dat jullie kan helpen, degene te pakken die Cutler heeft vermoord.
Give me something to catch this killer.
Geef me iets zodat we de moordenaar kunnen pakken.
Maybe you can help us catch him.
Misschien kunt u ons helpen om hem te pakken te krijgen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 22792. Exact: 22792. Verstreken tijd: 213 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo